WhatsApp

Esmaül Hüsna ALLAH'ın 99 İsmi Yazılı Akik Taşlı Gümüş Kolye

Yeni Ürün

Esmaül Hüsna ALLAH'ın 99 İsmi Yazılı Akik Taşlı Gümüş Kolye Genişlet

Esmaül Hüsna Yazılı 925 Ayar Akik Taşlı Gümüş Kolye Bu Ürünü OSMANLİPAZAR.com'dan ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz.

Daha Fazla Detaylar

Osmanlı Taş

₺ 379,00

KDV Dahil

e9a84087e15ed9668853a7635df045c3.png

Dünyanın her yerine kargo..

7/24 Müşteri Hizmetleri

Ücretsiz 15 Gün İade İmkanı

Faturalı ve Sertifikalı Ürün

Esmaül Hüsna ALLAH'ın 99 İsmi Yazılı Akik Taşlı Gümüş Kolye
Stok Kodu: DUA104
Metaryel: 925 Ayar Gümüş  
Kullanılan TAŞ: Doğal Akik Taşlı
Ağırlık: 16,20 gr
Garanti: VAR - Doğal Akik Taşı olduğu için renk bire bir aynısı olmayabilir. 
Kargo: Ürünler Özel KOLYE kutusu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLIPAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. MNG Kargo ve PTT Kargo İle Ücretsiz Kargo.
Üzerindeki Yazı:
Esmaül Hüsna
Esmaül Hüsna Nedir?
Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.
 
İnsanlar neden Allah’ı zikretmelidir?
Kâinatın Yaratıcısı olan Allah, sadece insanları ve cinleri kendisine iman etsinler ve istikamet üzere yaşasınlar diye yarattığını belirterek bunun dışında yarattığı her varlığı tek görevi Allah’a kulluk olan insanlara hizmet etsinler diye yaratmıştır. Biz insanlar hayvanların ve nebatatın hep aynı sürede hiç aksatmadan kendilerine verilen görevleri yaptığına şahit oluruz. Misalle izah etmek gerekirse bir arının ‘’ben bal yapmak istemiyorum’’, ya da bir ineğin ‘’bugün süt vermeyeceğim’’ deme lüksü yoktur. Çünkü onlar Rabbin isteği ile ve tükenmeyen hazineleri sayesinde görevlerini hiç aksatmadan biz insanlığa ballarını ve sütlerini yedirip içirmeye devam ederler. Yine bunun gibi yaratılan pek çok hayvan da vardır ki bizler yaratılışının gayesini bilmeden gereksiz olduğunu düşünürüz. Hâlbuki durum böyle değildir. Allah o hayvanları da kâinatın hizmeti için yaratmıştır ve araştırmalar sonucu fark edildiği gibi yılanın varlığının dahi ozon açısından yine insana fayda sağlayan bir yönü vardır.
Görüldüğü gibi kâinatta her şey insanın emrine yaratılmış ve biz insanlar da Allah’ı çokça zikretmek ve ibadet etmek ile mükellef kılınmışsak yapılması gereken şey, Allah’ın isimlerine ve bir ayette de ifade edildiği gibi Allah’ın ipine sıkı sıkıya bağlanmak olmalıdır.
Nasıl bir insana seslenmeden kendisinin size cevap vermesini bekleyemezsiniz, Hak katında da değeriniz, Allah’a ne kadar seslendiğiniz ya da ne kadar içten seslendiğiniz ile doğru orantılı olacaktır. Bu açıdan hadiseleri değerlendirdiğimizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yaratıcı’nın 99 isminin her biri farklı isteklerimizi gidermek için muktedir ve belirlenen ölçülerde tekrarlandığında istenilen amaçlara ulaşmada hem maddi hem manevi rehberdir.
Bu yazımızda da sizlere detaylı olarak Allah’ın mübarek 99 ismini, bu ismi şeriflerin anlamlarını ve günlük olarak hangi sayılarda zikredildiği takdirde maddi manevi hastalıklara yine Allah’ın izniyle şifa olacağını anlatmaya çalışacağız.
Bismillahirrahmanirrahim;
ALLAH: Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.)
 • ER RAHMAN: Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden
 • ER- RAHİM: Büyük nimetler veren ve merhametli
 • EL-MELİK: Bütün kâinatın sahibi ve hükümdarı
 • EL-KUDDÜS: gafletten ve hatadan arınmış ve tertemiz
 • ES-SELAM: Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran
 • EL-MÜ’MİN: Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan
 • EL- MÜHEYMİN: Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir
 • EL- AZİZ: Mağlup edilmesine imkân olmayan Galip
 • EL- CEBBAR: Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan
 • EL- MÜTEKEBBİR: Her hadisede büyüklüğünü gösteren
 • EL- HALIK: Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, halkeden anlamlarına gelir
 • EL- BARİ: Her şeyi birbirine uygun yaratan
 • EL-MUSAVVİR: Her şeye bir biçim ve özellik veren
 • EL- GAFFAR: Marifeti çok olan
 • EL- KAHHAR: Her istediğini istediği anda yapmaya muktedir olan
 • EL-VEHHAB: Nimeti sonsuz olan
 • ER-REZZAK: Yaratılmışlara pek çok faydalanılacak şey ihsan eden
 • EL- FETTAH: Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir
 • EL- ALİM: Her şeyi çok iyi bilen
 • EL-KABID: Kabıd sıkan bunaltan ve daraltan
 • EL-BASIT: Açan genişleten
 • EL-HAFIZ: Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan
 • ER-RAFİ: Yukarı kaldıran ve yükselten
 • EL-MUİZ: İzzet veren ve ağırlayan
 • EL MUZİLL: Zelil eden alçaltan
 • ES-SEMİ: Her şeyi en iyi şekilde işiten
 • EL-BASİR: Her şeyi en iyi şekilde gören
 • EL-HAKEM: Hükmeden hakkı yerine getiren
 • EL- ADL: Çok adaletli
 • EL-LATİF: Bütün işlerin tüm inceliklerini bilen, tüm kullarına iyilik ulaştıran
 • EL-HABİR: Herşeyin iç yüzünden tüm detayları ile haberdar olan 
 • EL-HALİM: Yumuşak huylu anlamına gelen Halim, suçlulara hemen ceza vermeyen
 • EL-AZİM: Azameti pek büyük 
 • EL-GAFUR: Affı ve bağışlaması çok 
 • EŞ-ŞEKUR: Kendi rızası gözetilerek yapılan işlere fazlasıyla muamelede bulunan 
 • EL-ALİYY: Çok yüce çok yüksek
 • EL-KEBİR: Çok büyük en büyük 
 • EL-HAFİYZU: Herşeyi Belli bir vakte kadar bela, musibet ve afetlerden koruyan 
 • EL MUKİT: Her yaratılmışların gıdasını ve azığını veren
 • EL HASİB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiğini detaylı olarak bilen
 • EL CELİL: Ululuk ve Celal sahibi
 • EL KERİM: Lütfü ve keremi çok geniş olan
 • ER-RAKİB: Bütün işleri murakabe eden ve tüm varlığı gözeten
 • EL MUCİB: Kendisine dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen
 • EL- VASİU: İlmi, affı ve rahmeti geniş
 • EL HÂKİM: Bütün işlerinde hikmet bulunan
 • EL- VEDUD: Kullarını çok seven ve sevilmeye gerçekten layık olan
 • EL MECİD: Şanı yüksek ve büyük olan
 • EL-BAIS: Ölüleri dirilterek kabirlerinden çıkaran
 • EŞ-ŞEHİD: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan
 • EL-HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran
 • EL-VEKİL: Kendisine tevekkül edilen işleri en iyi şekilde yerine getiren
 • EL KAVİYY: Çok güçlü, pek güçlü 
 • EL- METİN: Çok sağlam ve netameli olan
 • EL- VELİYY: Sevdiği kullarının dostu olan 
 • EL- HAMİD: Bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen 
 • EL-MUHSİ: Sonsuz da olsa tek tek her şeyin sayısını bilen 
 • EL-MÜBDİU: Bütün varlıkları örneksiz olarak en baştan yaratan 
 • EL-MUİD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratabilen
 • EL-MUHYİ: Can bağışlayan hayat ve sağlık veren
 • EL-MUMİT: Canlı bir varlığın ölümünü de yaratan
 • EL-HAYY: Diri her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen
 • EL-KAYYUM: Gökleri, yer ve her şeyi tutan
 • EL-VACİD: İstediğini istediği anda bulan
 • EL MACİD: Kerem ve iyilikleri pek çok olan şanı ve keremi büyük olan
 • EL- VAHİD: Asla ortağı ve benzeri olmayan
 • ES-SAMED: İhtiyaçları ve sıkıntıları giden tek yer 
 • EL-KADİR: Her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren
 • EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahipleri üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunan
 • EL-MUKADDİM: istediğini öne alan ve ileri geçiren
 • EL-MUAHHİR: İstediğini geride bırakan
 • EL-EVVEL: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan
 • EL-AHİR: Son anlamına gelen
 • EZ-ZAHİR: Aşikâr ve yaratılan her şeyde görünen
 • EL-MÜTEALİ: Eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manasına gelen 
 • EL-BATIN: Her şeyden gizli 
 • EL-VALİ: Her an olup biten her şeyi ve kâinatı yöneten, idare eden
 • EL-BERR: Yarattıklarına gereken şekilde nimetleri bahşeden 
 • ET-TEVVAB: Günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden 
 • EL MÜNTEKİM: Suçlu olanları adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran 
 • EL-AFÜVV: Çok affeden 
 • ER-RAUF: Çok lutfeden ve çok esirgeyen
 • MALİKÜL-MÜLK: Mülkün ebedi sahibi olan 
 • ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Hem kerem hem de büyüklük sahibi olan
 • EL-MUKSİT: Bütün işlerini birbirine denk ve yerli yerinde yapan
 • EL-CAMİ: İstediğini istediği zaman ve istediği şekilde toplayan
 • EL GANİYY: Çok zengin anlamına gelen 
 • EL MUĞNİ: Dilediğini zengin kılan
 • EL- MANİ: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen
 • ED-DARR: Elem ve zarar veren şeyleri de yaratan
 • EN-NAFİ: Faydalı şeyleri de yaratan
 • EN-NUR: Aydınlatan ve yol gösteren 
 • EL-HADİ: Hidayet veren ve kullarını muradına erdiren
 • EL-BEDİ: Hayret veren şekilde tüm alemleri yoktan var eden
 • EL-BAKİ: Varlığının sonu olmayan
 • EL VARİS: Her şeyin asıl sahibi olan
 • ER-RAŞİD: Bütün işleri dosdoğru bir nizam ve hikmet ile sonucuna ulaştıran
 • ES-SABUR: Çok sabırlı 
 
Özellikler:

 AKİK TAŞI 

Taşların sırlı şahı, Ölümsüz Taş, ve Yemen Taşı adlarıyla şan bulmuştur.Akik taşi , eski çağlardan beri süs eşyası, mücevher bazen de olumsuz enerjilere karşı koruyucu etmen olarak kullanılır. Bir merkezin çevresinde çeşitli renklerde halkalardan oluşmuş bir görünümdedir. Serttir ve renkli kısımları ışığı geçiren bir yapıya sahiptir.
İsmini Sicilya'da bulunan Achates Nehri'nden almıştır. Agat ve Akit olarak ünlenen taşlar, kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi ve yeşil karışımı renklerdedir. Peygamber Efendimiz, akiktaşlı bir yüzüğü mühür olarak kullanmıştır.Akik taşına kimileri Ateş Taşı ya da Gezgin Taşı derler;
 
 • Caferi Sadık r.a şöyle buyurdu: Akik yüzük takmak berekettir, akik yüzük takan kişinin akıbeti güzel ve hayırlı olur. Akik yüzük takmak fakirliği, miskinliği ve nifakı yok eder. Akik yolculukta insanın emniyetini sağlar, akik takan perişanlık görmez ve işlerinin akıbeti hayra ulaşır.  
 • Hz. Resulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, Hz. Ali k.v’ye hitaben şöyle buyurdu: Parmağına kızıl akik tak! Çünkü bu akik Allahu Teala’nın birliğine, benim nubuvvetime, senin ve evlatlarının velayetine ve imametine, senin dostlarının cennette ve şialarının Firdevs cennetinde oluşuna şehadet etmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

www.osmanlipazar.com‘dan satın aldığını ürünler, OSMANLI PAZAR garantisi adı altında satılmaktadır. Arızalı veya kusurlu ürünler ile ilgili olarak iletisim@osmanlipazar.com ‘a mail atabilir veya 0212 635 35 99 numaralı telefondan müşteri hizmetlerimizle görüşebilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz size en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacaktır.

İADE ŞARTLARI

Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren Tüketicinin Sebep Göstermeksizin Cayma Hakkı kapsamında 7 gün içerisinde yasal iade hakkınız bulunmaktadır. Osmanlı Pazar olarak biz bunu 15 güne sizin için çıkarttık .(15 Günlük iade 150 TL ve üzeri ürünler için geçerlidir) .  İade işleminizle ilgili destek bölümümüzü 0212 635 35 99 numaralı telefondan arayarak veya iletisim@osmanlipazar.com adresi üzerinden mail atarak bilgi verebilirsiniz.

İsteğiniz bize ulaştığında yetkililer tarafından değerlendirildikten sonra iadeniz uygun görülmesi halinde iadeniz gerçekleştiğinde size bilgi verilecektir. İade edeceğiniz ürünü eksiksiz, orijinal faturasıyla paketi hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu hasar görmemiş haliyle OSMANLI PAZAR ’ın doğru adresini içerecek şekilde MNG Kargo ile geri göndermeniz gerekmektedir.

Ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları bize iade ettiğiniz paketin içinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde bulunmalıdır.

İade/değişim talebiyle gönderdiğiniz tüm ürünlerin kargo masrafları firmamıza aittir.

Ürünleri MNG Kargo (444 06 06) ile Liya İnternet Hizmetleri Cemal Balcı ‘ın  Binbirdirek Mahallesi Divanyolu Cd. No:15 K:3 D:313 Fatih - İSTANBUL adresine "karşı ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Satılan ürünlerin stoku sınırlı sayıda olduğundan değişim taahhüdü verilememektedir. Değişim yapılamadığı takdirde iade süreci başlatılacaktır.

İade kargonuz OSMANLI PAZAR ‘ın iade adresine ( Binbirdirek Mahallesi Divanyolu Cd. No:15 K:3 D:313 Fatih - İSTANBUL ) ulaştıktan sonra ürün bedeli 5 işgünü içerisinde, Kredi Kartınıza veya Havale / EFT yapmış iseniz hesabınıza iade edilmektedir. Taksitli olarak satın almış olduğunuz ürüne ait bedelin tamamı kredi kartınıza iade edilmekte ancak bankanıza bağlı olarak bankanız tarafından iadenin kredi kartınıza geri ödemesi taksitli olarak yansıtılabilmektedir. İadenizin ekstrenize yansıması bankanıza bağlı değişiklik göstermektedir. İade işleminizin kredi kartı yansımasında gecikme yaşanması halinde bankanızdan detaylı bilgi almanız gerekmektedir. Bu süreç tamamen bankanıza bağlı olup OSMANLI PAZAR’ın bankanıza müdahale etme hakkı yoktur.

OSMANLI PAZAR internet sayfası üzerinden yapılan alışverişlerde, siparişinizi teslim aldıktan sonra 7 gün içerisindeki iade/değişim işlemleri internet depomuz üzerinden gerçekleştirilmektedir. Siparişinizi aldıktan 7 gün sonraki değişim talepleriniz için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:

Emaililetisim@osmanlipazar.com

Tel: 0212 635 35 99

Özel Koşullar:

Siparişiniz teslim edildiğinde, kargo yetkilisi eşliğinde paketinizi açmalı ve ürünü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmiş, yırtılmış, açılmış veya ıslanmış paketlerde bunu yapmanız önemlidir. Kontrol ettikten sonra herhangi bir sorunla karşılaşmanız halinde paketi teslim almayıp kargo yetkilisine bildirerek kargo şirket tarafından tarafımıza iade edilmesini sağlamanız gerekmektedir.

Orijinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Müşteri ürünü teslim aldığı andaki durumu ile iade etmekle ve kullanımdan kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür.

Tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Ürün iadesi, ancak, varsa hediyesi ve ürünün bütün standart aksesuarları, ambalajları hasarsız ve tam olarak, orijinal paketleri ile birlikte geri gönderildiğinde alınmaktadır.


* Üstteki garanti ve iade şartları sadece internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için geçerlidir.

Tesbih İçin Doğru Adres Osmanlı Pazar

Osmanlı Pazar, internetten güvenilir erkek ve aksesuar ürünlerinin sipariş edilmesi için yirmi dört saat hizmet veriyor. Doğal taşlı tesbihler, fiber materyalle üretimi yapılmış özel tesbihler, kehribar tesbih çeşitleri üretiliyor. Ağaç tesbih modelleri, gümüş tasarımlar, 99’luk modeller, altın kaplamalı ve 14 ayar altın kullanılan lüks ürün çeşitleri yayınlanıyor..

Daha fazlası